viernes, 15 de noviembre de 2013

TANCAMENT BLOG D'HABILITATS COMUNICATIVES

Bon dia, 

Finalment avui es produeix el tancament del blog degut a la seva respectiva avaluació.
El blog m’ha servit  de gran ajuda per a desenvolupar capacitats sobre les competències digitals, cap a tota la sèrie de continguts explicats a classe.
Serveix com una gran eina de suport, realitzant una reflexió conseqüent a cada article, la qual cosa ha propiciat el repàs de la matèria d’una manera molt amena i entretinguda que ens fa apropar cada cop més i relacionar les TIC en l’àmbit de l’educació envers l’aprenentatge.

La realització d’un blog personal aporta unes responsabilitats importants pel que fa a la difusió que fem de la informació i la repercussió que té.
M’ha resultat molt constructiu i satisfactori,  conèixer mes aspectes  sobre aquests tipus de programes/recursos TIC, apropant-me  a les diferents eines de les quals es disposen en l’ensenyament actualment.

Tota la sèrie de coneixements i conceptes adquirits gràcies a la creació del blog ha proporcionat que pugui dur a terme i desenvolupar una diversitat de metodologies i estratègies, en les quals les TIC tenen un gran pes. Aixi en un futur no molt llunya podré aplicar aquest conjunt de continguts de l’assignatura d’habilitats comunicatives com a professional de la educació.


Salutacions i fins un altre,


 Tornaré!!!!!

viernes, 1 de noviembre de 2013

JCLIC

Què és el JClic?

El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversitat de tasques educatives com poden ser: puzzles, relacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres
Les activitats didàctiques formen part de projectes. Un projecte està conformat per un conjunt d'activitats i per una sèrie de seqüències, que indiquen l'ordre en què han d’aparèixer.
Antigament es feia ús del Clic, una aplicació que funciona des de  1992 i ha servit a educadors i educadores d’arreu del món, com a una eina fàcil i eficaç per a la creació d'activitats didàctiques destinades a l’alumnat.
El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.

Per poder accedir a les activitats didàctiques ja desenvolupades, s’hi pot accedir de diverses formes tant com :
·       Visualitzar les activitats didàctiques en un applet* .
·       Instal·lar les activitats didàctiques a l'ordinador.

Applet * (Un applet és un objecte incrustat en una pàgina web.)

També podem accedir-hi,Instal·lant les activitats al nostre ordinador, JClic disposa d’un assistent que ens permet descarregar les activitats i emmagatzemar-les a la biblioteca de projectes, la qual s’instala dins del Jclic al nostre ordinador. La biblioteca es crea la primera vegada que s'engega el JClic, o quan s'intenta fer la primera instal·lació d'un projecte.
Per veure els projectes de la biblioteca cal descarregar i instal·lar el JClic.
Si sorgeix alguna incidència el mes probable es que hi hagi un problema amb l’assistent Java al nostre ordinador i haurem de revisar-ne la seva configuració.

En conclusió el JClic es una gran eina didàctica, incorporada gràcies a la inserció de les TIC a l’aula. La creació d’activitats molt amenes per a l’alumnat propicia que s’absorbeixin millor els continguts de l’aprenentatge escolar, tanmateix ,l’alumne està mes atent degut a que la situació en la que es veu, l’entorn que l’envolta fan que aprengui d’una forma que no li generi una sensació d’estrès o irritabilitat. 

A mes a mes , avui dia l’alumne te a la seva disposició una gran varietat de videojocs o jocs recreatius inherents al seu entorn social, fet que provocarà l’atenció de l’alumne  en aquestes activitats didàctiques degut a la semblança en alguns casos als videojocs ordinaris, no educatius.


Salutacions,

jueves, 31 de octubre de 2013

COMPETÈNCIA DIGITAL
La competència digital es basa en disposar de diverses habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació per poder transformar-la en coneixement. Tanmateix és de gran utilitat per a desenvolupar les competències clau enumerades i descrites a l'informe executiu de l'OCDE (2005): l'ús interactiu de les aplicacions, la interacció amb grups heterogenis i l'actuació autònoma.

L'ús interactiu de les aplicacions implica la transformació de metodologia de treball i els canvis en l'accés a la informació i el coneixement. Aquests factors demanden l'adquisició de l'alfabetització digital, és a dir, el domini d'unes habilitats tecnològiques bàsiques (navegació per Internet, ús del correu electrònic, dels cercadors i de programes) que han d'anar acompanyades  d'una reflexió sobre el potencial i la naturalesa de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Pel que fa l’autonomia en la realització de tasques o projectes , contribueix a desenvolupar una identitat personal i donar-li significat i, alhora, dotar-la de la necessària flexibilitat per adaptar-se a nous contextos. La competència digital, facilita la presa de consciència del context social, la comprensió i la integració en l'entorn que ens envolta actualment.Dins dels grups heterogenis de treball, es reflexa en l'assimilació i desenvolupament d'habilitats per al treball en equip, el coneixement dels diferents registres i llenguatges de comunicació, dels mètodes de participació en la construcció i desenvolupament de projectes i treballs conjunts, la utilització de serveis en línia per al treball col·laboratiu i en diferents suports com poden ser: oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia. Aquests instruments permeten  l'organització de la feina.

Per tant disposar de diferents fonts d'informació no representa el màxim coneixement: la transformació de  la informació en coneixement exigeix la comprensió i la seva integració en els esquemes previs de coneixement adquirits, per poder desenvolupar una sèrie de competències prèviament esmentades les quals atorguen diferents nivells de coneixement per al conjunt de la societat, degut que, cada vegada més, la societat digital està més present als nostres dies i s’ha d’adoptar una actitud positiva envers aquests canvis que es van produint, per poder adaptar-nos i formar-nos contínuament en l’àmbit de la societat digitalitzada tenint interioritzades les competències digitals.

Salutacions,

jueves, 24 de octubre de 2013

BLOG'S,WIKI'S,WEBQUEST'SBon dia avui us parlare sobre els recursos dels que disposem per facilitar la familiarització amb les noves tecnologies, com son els blogs,wikis i webquests.
Abans de tot parlarem en que consisteixen aquests tres conceptes:


BLOG: Un blog és un diari interactiu personal  a Internet. Un blog és dissenyat perquè, com un diari, cada article tingui data de publicació, de manera que la persona que escriu (bloguer) i les que llegeixen puguin seguir tot el que s'ha publicat i editat.
Hi ha nombroses eines de manteniment de blogs que permeten, sense necessitat d'alts coneixements, administrar-los.
El concepte de blog existeix des dels principis d'Internet. 
Podem resumir que un weblog és una publicació en línia amb històries publicades amb una periodicitat molt alta, encara que la gent pot publicar amb la regularitat que vulgui. A més a més, són presentats en un ordre cronològic invers, és a dir, el que es publica el darrer serà el primer que surti en pantalla. Un blog té unes característiques bastant generals, com per exemple:tenen la possibilitat que els altres internautes puguin afegir-hi comentaris.
Els autors poden restringir qui vol que comenti aquest blog i qui no. Això fa que alguns blogs tinguin un cercle participatiu bastant petit. Però que sigui restringit no vol dir que no sigui ni públic ni visible per a qualsevol internauta. des del propi blog un pot enllaçar-se amb altres blogs, webs, fitxers d'àudio, vídeos, etc., entre altres. són gratuïts.


WIKIS:  wiki  és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia.
Els projectes wiki tenen normalment historials amb totes les modificacions que s'han fet dels seus continguts. D'aquesta manera se'n poden veure totes les versions i recuperar informació eliminada o desfer edicions vandàliques, ja que els canvis s'apliquen normalment a l'instant, sense que cap mena d'usuari de confiança o administrador els haja de revisar i confirmar abans.
Tanmateix, si el vandalisme és excessiu, es poden protegir les pàgines wiki per tal d'impedir que ningú o només una part d'usuaris les pugui editar.
Molts projectes són oberts al públic en general, accessibles per a qualsevol que disposi de connexió a Internet, i permeten fer edicions sense cap mena de filtre previ.WEBQUEST: Una webquest, webquesta o WQ és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.
Una webquest és una unitat didàctica que planteja als alumnes una feina o resolució d'un problema interessant i motivador i un procés de treball col·laboratiu basat principalment en recursos existents a Internet. Es tracta d'una activitat de cerca guiada en la xarxa.
Suposa una forma d'utilitzar didacticament Internet: es plantegen tasques en les quals els recursos es troben en la xarxa.
Centrem l'activitat en l'ús de la informació obtinguda en Internet(per analitzar, sintetitzar,comparar, etc.) més que en la recerca.
D'aquesta manera els alumnes poden saber on trobar la informació i evitem que es pugui perdre.
Em sembla molt interessant aquesta forma d’ensenyament, ja que a més d'introduir-los al món de les noves tecnologies, aprenen fomentant el seu interès, ja que és una manera molt didàctica i divertida d'aprendre conceptes, els motiva per a investigar per ells mateixos.

Habilitats cognitives de les WQ's:
  • ·        Permet que l'alumne elabori els seus propis coneixements.
  • ·        Promou l'aprenentatge centrat en l'alumne.
  • ·        Posa en marxa processos de reflexió, anàlisis, síntesis i avaluació.
  • ·        Fomenta la integració amb el medi.
  • ·        Implica la col·laboració i la cooperació entre els alumnes.

Per tant aquests recursos ens suposen una sèrie de grans canvis a la metodologia d’ensenyament, unes eines i mètodes molt diversos i amb una gran amplitud, produeix un canvi d’actitud a molts alumnes els quals s’havien avorrit però degut a les noves eines de les tecnologies actuals produeixen una gran implicació al grup classe. Noves formes d’implicar als alumnes nous resultats que segurament propiciïn un canvi de sistema al llarg del temps, esdevindrà una formació i preparació completes en els alumnes en l’àmbit de les noves tecnologies.Salutacions,

viernes, 18 de octubre de 2013

LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA(PDI)Bon dia avui us parlaré de la PDI, la pissarra digital interactiva.

La PDI és un sistema tecnològic de diferents dimensions integrat per un ordinador (generalment connectat a Internet), un videoprojector que serveix per projectar sobre una pissarra blanca continguts digitals per visualitzar en grup, i un dispositiu controlador, com ara un punter (fix o mòbil), que funciona com a ratolí i llapis sobre ella. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. Es converteix en una gran eina en l'àmbit de l'ensenyança.
Pel que respecta als estudiants estan més atents i motivats ; comprenen millor els continguts; participen més : presentació de treballs, debats, exercicis col·lectius.
Classes més actives i audiovisuals ; és més fàcil renovar metodologies i tractar la diversitat. Integra l’ús de les TIC a les activitats de l’aula : cercar informació, presentar treballs... I pels professorat : és fàcil d’usar, no fa problemes, entusiasma i augmenta l’autoestima professional.

Gràcies a que la PDI és una gran superfície sobre la qual podem presentar nombrosos continguts i mitjans de forma simultània, dinàmica i controlada, produeix en els alumnes i els professors, una important sensació d'autoconfiança. La utilització d'aquestes TIC, fomenta que els alumnes siguin partíceps del seu propi aprenentatge, aquestes creen expectació, motiven, afavoreixen la relació professor-mestre, alumne-alumne, etc. Aquestes faciliten la adquisició i retenció de continguts donat que: la seva integració no suposa un canvi brusc en la forma d'impartir classes, ja que les PDI són senzilles d'utilitzar, i per tant estan integrades a l'aula.
 La utilització d'aquesta també transforma de forma positiva a la pròpia aula ,ja que deixen de ser espais aïllats per integrar-se a la societat de forma activa, tant física com virtual, gràcies a l'accés de caràcter col·laboratiu i social a Internet. Un aspecte transformador de l'aula, és que corregeix la idea de l'alumne com a aïllat del coneixement, i el transforma amb un procés d'ensenyament/aprenentatge.
El més important no és  l’instrument o mitjà si no el què es fa amb ell. Però un bon instrument sempre ajuda. Disposar d’una PDI a l’aula no garanteix un ensenyament innovador de major qualitat . Tenir un ordinador cada alumne a l’aula, tampoc. Com tampoc ho va garantir tenir una pissarra de guix o usar, o no usar llibres de text. Això depèn del professor, de les activitats de ensenyament i aprenentatge que desenvolupi. Però està clar que una PDI proporciona més recursos i més oportunitats per a aprendre. Es poden fer moltes més coses si es té que si no es té. I podem fer participar molt més els alumnes .


Salutacions,

miércoles, 9 de octubre de 2013

LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Abans de tot la comunicació audiovisual és tot aquell intercanvi de missatges entre persones a través d'un sistema tecnològic sonor i/o visual. La mediació tecnològica és un element indispensable en aquest tipus de comunicació.
Els sistemes de comunicació audiovisual tradicionals són: la ràdio, el cinema i la televisió. Actualment s'han consolidat nous sistemes de comunicació audiovisual com per exemple Internet o els videojocs, que ja comencen a estudiar-se i a denominar-se com a tals.
Actualment quasi tot allò que ens envolta està transmès per la comunicació audiovisual, en gran diversitat de zones del món podem tenir a l’abast algun sistema de comunicació audiovisual.
Amb els nous sistemes de comunicació audiovisual s’han creat nous mons i xarxes d’informació il·limitades per a la població mundial.

Però cal dir que degut a aquesta xarxa il·limitada d’informació apareixen desavinences entre moltes informacions.
Potser ens hauríem d’asseure i reflexionar sobre l’ús que n’estem donant, ja que en moltes ocasions ens precipitem a l’hora d’interpretar els mitjans que utilitzem.

Un mètode eficaç d’informar-nos correctament del que succeeix al món podria ser realitzar una comparació exhaustiva de la mateixa noticia en la varietat de sistemes de comunicació i mitjans dels que disposem a l’actualitat.

Per tant obtindrem una percepció mes amplia i clara de la realitat que ens envolta i podrem arribar a comprendre el control i la dependència que ens crea la mala utilització i els mals hàbits dels sistemes de comunicació audiovisual.

Salutacions,

viernes, 4 de octubre de 2013

AULES AUTOSUFICIENTS

Benvinguts/des

Avui us parlaré de les aules autosuficients, amb el canvi produït en les escoles i instituts,on ara s’opera d’una forma diferent envers a anys anteriors.
Aquest vídeo ens parla de la importància que té la tecnologia en l'àmbit educatiu, ja que aquesta ens aporta nous coneixements, noves sensacions, nous aprenentatges i una visió més amplia construint nous camins per a l’educació.
A més amb les aules autosuficients es crea una forta motivació de cara als infants que des que van provar les Tablet tenen més ganes d'anar a l'escola.


Abans d'aplicar una nova metodologia s'ha de formar a un equip professional de l’educació, uns professors per a que resolguin qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir de la posada en pràctica de les noves tecnologies per a l’educació.
Així cada infant pot desenvolupar les seves capacitats d’una manera eficient i eficaç alhora.

Hem de fer una petita reflexió, degut als canvis de la societat que ens envolta en tot l’àmbit educatiu, s’han de prendre mesures per adequar les aules a les necessitats dels alumnes, encara que avui en dia la despesa econòmica que suposa la adequació de les aules als canvis crea una petita barrera.

Amb gran esforç, poc a poc arriben les noves tecnologies a l’aula i fan possible una familiarització d’aquestes noves eines i nous mètodes d’ensenyança per als infants, els quals obtindran gran diversitat de conceptes sobre el mon que els envolta i podran desenvolupar-se amb més facilitat en el seu dia a dia.

Salutacions,